svenska licensen

Resultatet av den svenska spellicens tre år efter införandet

Den 1:a januari 2019 är något som de svenska spelbolagen sent ska glömma. Detta är just datumet för när en rad regler och bestämmelser infördes som ett led i att mynna ut i en säkrare spelupplevelse för alla de svenska spelarna vilka önskar spela hos de spelbolag vilka återfinns på marknaden för närvarande.

Det hela ämnades uppnås genom den omreglering som i hög grad riktade in sig på spelbolag vilka opererade utan licens – något som man menade utgjorde ett stort hot mot både integriteten men även hur spelarnas pengar hanterades.

Omregleringen kom att förbättra den rådande spelmarknaden inom riket

Vid en jämförelse med hur den svenska marknaden återspeglades under 2018 – dvs innan införandet av spellicensen – så måste man ändå dra slutsatsen att spelmarknaden fungerade betydligt bättre under 2022.

Statskontoret – som presenterat rapporten i fråga menar på att man påvisats ha en betydligt högre kontroll gällande den rådande spelmarknaden, där man kan påvisa en högre grad av konsumentskydd – men även möjligheten att skydda de potentiella intäkterna som genereras vi spel betyget bättre tack vare just den införda omregleringen.

En annan påtaglig positiv effekt med regleringen är den åtstramade kanaliseringen som innan införande av den svenska spellicens låg på cirka 50% men har sedan den infördes under den 1:a januari 2019 kommit att öka till 87%!

På en konkret plan så innebär det att 9 av 10 spelare vilka återfinns inom rikets gränser väljer att prova lyckan hos de spelbolag vilka lyder under den svenska licensen. Den årliga undersökning som tillämpas av Spelinspektionen antyder fler föredrar att allt fler väljer att spela hos utländska spelbolag spelsidor.

Även om de statliga regleringarna är påtagliga så väljer fortfarande en del av de inhemska spelarna att prova lyckan hos spelbolag vilka för närvarande ej lyder under den svensk licensen. 

Flera kritiker menar på att man förutspådde det hela innan införandet av den svenska licensen – något som man menar kan härledas till den starka begränsningen för hur man vill att spelandet ska fortgå.

Man pekar ut flera områden där b.la begränsningar av bonusar, insättningar, förluster m.fl. bedöms vara några av de primära anledningarna vilka bidragit till att fler svenska spelare väljer att spela hos utländska spelbolag.

Ett ökat konsumentskydd

Omregleringen ledde inte endast till en högre kontroll av spelmarknaden i kombination med en högre grad av beskattning för spelbolag vilka lyder under den svenska licensen – utan även till en betydligt högre nivå av konsumentskydd.

Den nya regleringen har betydligt högre krav när det kommer till spelansvar – inklusive marknadsföringen av de spelbolag vilka återfinns inom rikets gränser. En annan aspekt som behöver nämnas är den ökade antalet svenska spelare vilka valt att stänga av sig via Spelpaus.

Ovanstående Innebär att alla svenska spelbolag måste ha en länk till Spelpass – något som i sin tur inte får finnas längre bort än en knapptryckning – ett faktum som konkret innebär att det hela oftast återges på startsidan.