svenska spelmarknaden

Oväntat förslag på förändringar hos den svenska spelmarknaden

Paf är ett spelbolag som skiljer sig åt från deras konkurrenter i form av att man under Almedalsveckan valt att presentera förslag på ett omfattande förbud gällande den spelreklam som de svenska spelarna får ta del av. 

Vidare så vill man även höja spelskatten – från nuvarande 18% upp till 21% – något som i sig kan tolkas som exceptionellt kontraproduktivt – framförallt med tanke på att spelbolaget i fråga är kommersiell!

Förslag på omfattande förbud gällande spelreklam

Enligt spelbolaget Paf så bidrar spelreklamen till en rad problem inom rikets gränser – något som man menar utgör den primära faktorn till det utbredda spelmissbruket – som framförallt letat sig allt längre ned i åldrarna.

Politikerna menade i sin tur på att det redan finns reglerat hur den reklam som återges inom riket får marknadsföras – där man framförallt trycker på att flera spelbolag redan kommit att bötfällas på grund av att man bedömer att dessa ägnat sig åt en form av “oetisk marknadsföring”.

Från Paf så kontrade Christer Fahlstedt (VD) att spel fortfarande måste betraktas som spel där man kan dra paralleller till exempelvis vid alkoholberoende – något som i sin tur innebär att man inte kan välja att sälja lättöl till de individer som utvecklat ett alkoholmissbruk.

Typer av reklam som man inriktar sig på

När det kommer till den typen av reklam vilken Paf vilka man har som mål att förbjuda så riktar man in sig främst på tre olika typer av kategorier – vilka i sin tur återges via Tv-kanalerna, reklam som återges i form av skyltar och dylikt (utomhus), sponsring av sportlag men även annonsering under specifika event.

Ett förslag på det hela är att anamma samma lag som Storbritannien ämnar rösta igenom där man helt och hållet förbjuder spelbolag att verka inom segmentet för sport – något som även kommer medföra att man förbjuder online casinon att sponsra sportklubbar!

Förslag på högre spelskatt

Förutom att tillämpa en mer reglerad form av marknadsföring i kombination med den reklam som återges via en rad olika kanaler så vill Paf även se en höjning av den nuvarande spelskatten som spelbolag omfattas av – från nuvarande 18% till 21% – en ökning med 3%.

Man härleder det hela till Danmark där man nyligen valt att införa en liknande höjning som man menar på måste till även inom Sverige. Med den höjda beskattningen så kan bortfallet av sponsring och annonsering inom sportsammanhang kompenseras adekvat.

Svagt mottagande från politikernas håll

Den övergripande mottagande från politikernas håll kan med facit i hand tolkas som ganska svagt. Det hela besvarades i form av att det kan behövas en justering av den nuvarande lagen. 

Dock så uttalar man sig i form av att den existerande regleringen är en adekvat förbättring i jämförelse med hur det hela återspeglades för endast några år tidigare – innan införandet av den svenska licensen vill säga.

Dock så återstår det att se hur det hela kommer utvecklas efter valet i september då vi även kan komma att få en ny regering som Paf hoppas ska vara mer lyhörda och mottagliga för de förslag som man presenterat.