Den svenska spellagen

När det kommer till den svenska spellagen så tolkades den ganska subjektivt innan den svenska spellicensen gjorde entré på den svenska marknaden – något som för övrigt radikalt kom att förändra hur svenska spelarna fick ta del av de spelformer vilka tillhandahålls av respektive spelsida.

I och med den svenska licensen den 1:a januari 2019 så vaknade spelbolagen upp till en helt ny verklighet – där många av de strategier och metoder som man tillämpade för att locka över spelare till sin plattform kunde ej längre åberopas utan att riskera rättsliga repressalier!

Det hela medförde att alla de spelbolag vilka hade som mål att operera på den svenska marknaden fick finna sig i att behöva rätta sig efter en rad lagar och regler vilka man tidigare kunnat ducka för.

För att du ska få en övergripande förståelse för vad den svenska spellagen egentligen innebär samt hur licensen i fråga – som för övrigt kontrolleras av Spelinspektionen – kommit att förändra den svenska marknaden så kommer vi härnäst att bekanta dig med ämnet i fråga mer ingående.

För att inleda det hela så återges den mest påtagliga förändringen i form av att spelbolaget i fråga måste marknadsföra sig på ett sätt som inte får uppfattas som missledande – något som flera spelbolag fått erfara den hårda vägen.

Det sistnämnda refererar till att flera välrenommerade spelbolag har blivit föremål för ganska stora viten i och med att Spelinspektionen bedömt att deras marknadsföring är “spekulativ” och “missvisande” – något som spelbolaget menat på skiljer sig ej från hur man marknadsfört sig på tidigare.

En annan märkbar förändring är det faktum att spelbolaget får endast erbjuda en bonus – något som i sin tur endast kan åberopas av nya spelare. För existerande spelare så kommer man ej att kunna tillämpa några typer av bonusar i och med att spellicensen stipulerar det ordagrant.

Vidare så måste även varje spelbolag som lyder under den svenska licensen även ha integrerat tjänsten Spelpaus – en form av självavstängningsfunktion där man i form av spelare kan välja att utesluta sig från allt spelande hos alla online casinon vilka finns anslutna till det hela.

Det ska tilläggas att införandet av Spelpaus som en obligatorisk del av spelplattformen är ett sätt att försöka stävja den oroväckande utvecklingen av individer vilka riskerar att utveckla en form av skadligt spelbeteende.

En annan stor förändring är att det längre är ej tillåtet att erbjuda vadhållning i någon form i samband med olika evenemang vilka bedöms vara som olämpliga – sett ur allmänhetens ögon. Faktum är att man endast tillåts att erbjuda casino spela om Spelinspektionen gett sin medgivande till det hela.

Ett spelbolag kan komma att beviljas möjligheten till spel på internationellt vatten – något som förutsätter att Spelinspektionen bedömer att spelbolaget i fråga måste föra ett aktivt register över de spelare vilka ämnar ta del av de spel som tillhandahålls.

En annan stor förändring är att alla de spelbolag vilka ämnar verka på den svenska marknaden endast får tillämpa BankID vid både registrering och identifiering av vederbörande spelare på deras spelsida.

Ett online casino som verkar under den svenska licensen ska även få möjligheten att få ut sin spelhistorik där exempelvis insättningar, uttag och andra typer av aktiviteter vilka spelaren i fråga kan tänkas ha ägnat sig åt.

Vänligen notera att ovanstående punkter utgör en fraktion av de lagar och regler vilka återges i licensen. För att få ta del av licensen i sin helhet så hänvisar vi till Spelinspektionens officiella webbplats.