Bettingsidor Utan licens

Pay and Play Casino


 • Kom igång på en gång
 • Massa stora bonusar
 • Ingen svensk licens eller Spelpaus
5.0

Casino utan Spelpaus


 • Spela utan hinder & gränser
 • Ingen svensk licens
 • Skattefria EU casinon
5.0

Spela utan skatt


 • Skattefria vinster
 • Enkla insättning & uttag
 • Massa bonusar, spins & kampanjer
5.0

Nya utländska casinon


 • Nya casinon
 • 1000-tals spel
 • Hämta fler bonusar
5.0

Bästa bonusarna


 • Bästa bonusarna
 • Spins, cash back & kampanjer
 • Kom igång på 1 minut
5.0

Bettingsidor Utan licens

När man diskuterar bettingsidor vilka opererar på marknaden utan licens så hänvisar man sällan till spelbolag vilka för närvarande opererar utan en aktiv spellicens. Istället så implicerar man vanligtvis på de online casinon vilka idag ej fått den svenska licensen utfärdad.

Det hela är ytterst missvisande eftersom Spelinspektionen ofta använder sig av uttryck i form av “spelbolag utan licens” – något som kan tenderar att feltolkas för som att spelbolag saknar en form av adekvat spellicens – något som i sig är långt ifrån sanningen!

En annan aspekt som många svenska spelare tenderar att vara medvetna om är det faktum att man ej behöver betala skatt för de vinster som man generera vid spel hos de svenska spelbolagen.

Det hela leder oss till frågan huruvida man i rollen som svensk spelare måste betala skatt för de vinster som man lyckas generera via de spelbolag vilka ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen?

Sanningen är den att det hela är betydligt mer komplexare än vad man skulle kunna tro på förhand. Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga så kommer vi härnäst att gå närmare in på när och var du förväntas betala skatt.

Dock så kommer vi även att redogöra för när du kommer undan med att behöva finna dig i att behöva se en större del av din vinst försvinna till skattemässiga ändamål – helt lagligt förstås – där du ej heller riskerar några juridiska repressalier.

Spellicenser vilka ger dig rätten att behålla hela din vinst

När man ska bedöma huruvida man kan tänkas behöva betala skatt för sina vinster eller om man kan tänkas komma undan med det hela är att utvärdera de licens(er) som spelbolaget i fråga för närvarande förfogar över.

Den viktigaste elementen inom sammanhanget för huruvida man kommer undan med att behöva betala skatt eller ej är att komma underfund med huruvida ett online casino innehar en spellicens från EU-/EES.

För att du enklare ska förstå vilka licenser det hela kan röra sig om så kommer vi härnäst att redogöra för de vanligaste – vilka alla för övrigt befriar dig från kravet på att betala skatt för dina vinster.

 • EMTA – Det hela står egentligen för Estonian Tax and Customs Board vilket är som namnet antyder den estniska motsvarigheten till Skatte- och Tullverket. Licensen hade dock aldrig mäktat med att få den genomslagskraft som den innehar idag om det inte vore för Storbritanniens utträde ur EU-/EES – där den sistnämnda klassades betydligt högre än den estniska varianten. Ett online casino som innehar en EMTA-licens befriar dig således från kravet på att behöva betala skatt för dina vinster – oavsett beloppet – i och med att Estland återfinns som medlem inom EU-/EES.
 • MGA: Står i grund och botten för Malta Gaming Authority och är som namnet antyder den maltesiska myndighetsorganet som i sin tur ansvar för att utfärda spellicenser till spelbolag vilka i sin tur återfinns utspridda runt om i världen. Ett online casino som innehar en MGA-licens befriar dig från kravet på att behöva deklarera dina casinovinster – där du således får behålla allt som du drar in – oavsett storleken på summan som du kammat hem!
 • TGOJ: Den spanska Dirección General de Ordenación del Juego har i jämförelse med den estniska och maltesiska licensen fört en förhållandevis anonym tillvaro. Den har dock under senare tid kommit att på allvar utmana de större aktörerna om andelarna inom den lukrativa casinomarknaden. När man i form av svensk väljer att spela hos ett online casino som innehar en licens från TGOJ så kommer man undan (helt lagligt) med att hela betalat skatt i och med att Spanien återfinns inom EU-/EES.

 

Självfallet så finns det en rad andra licenser vilka utfärdats av länder vilka i sin tur återfinns inom EU-/EES. I grund och botten så är det inte av vikt vilken typ av licens som online casinot ifråga innehar – förutsatt att den utfärdats av en instans inom EU-/EES när det kommer till beskattningsfrågor.

En annan viktig aspekt som behöver nämnas i sammanhanget är att det egentligen inte spelar roll vilka andra licenser som spelbolaget i fråga innehar – förutsatt att den åtminstone har en licens som utfärdats av en instans inom EU-/EES regionen.

Andra aspekter vilka avgör huruvida man måste betala skatt för vinsterna

I föregående kapitel så gjorde du dig införstådd med det faktum att den primära aspekten som avgör huruvida man kommer behöva betala skatt för sina vinster eller ej avgörs främst av den licens som man innehar för närvarande.

I och med innehavet av EU-EES licens så kommer man undan med att behöva betala skatt – dock så kan det hela komma att ogiltigförklaras förutsatt att en av nedanstående premisser uppfylls:

 • Text: I rollen som svensk spelare så vill man få möjligheten att ta del av texten som återges på en webbplats i form av den svenska språket. Dock så bör man sakta i backarna eftersom det hela kommer innebär att man istället blir skyldig till att betala skatt för alla de vinster som man genererar hos vederbörande spelbolag. Sanningen är den att enligt Skatteverkets bestämmelser så bedöms varje spelbolag som på något sätt återger delar av den text som återfinns på respektive webbplats på den svenska språket som ett försök att marknadsföra sig gentemot de svenska spelarna. Detta i sin tur innebär att man i form av svenska spelare kan kom att bli påföras en skattesats för sina vinster – trots att man ej varit medveten om förekomsten av den svenska texten hos respektive casino sida.

   

 • Språk: Även om det är trevligt att kommunicera på den svenska språket så behöver du akta dig för det hela eftersom det kommer innebär att du blir påförd en skattesats för det hela. Skulle det uppdagas för Skatteverket att den utländska spelbolaget i fråga för närvarande tillhandahåller deras tjänst på den svenska språket så kommer man bli debiterad en ganska kännbar skattesats i form av 30%. Det kan räcka med något så trivialt som att man bli betjänad via e-post på svenska – något som vid upptäckt kommer leda till att man beskattas för sina vinster. Även om man i form av spelare inte kan styra det hela helt och hållet så behöver man ändå kontrollera huruvida spelbolaget i fråga erbjuder möjligheten till interaktion med kundtjänsten på den svenska språket som ett led i att kunna behålla alla potentiella vinster i sin egen ficka.

   

 • Valuta: Du har förmodligen redan upptäckt avsaknaden av den svenska kronan hos de utländska aktörerna – men vad beror det hela rent konkret på? Det hela återges i form av att ett spelbolag måste inneha en svensk licens för att överhuvudtaget kunna erbjuda möjligheten att få använda sig av den svenska kronan. En annan aspekt till varför online casinon undviker att erbjuda kronan är helt enkelt för att spelarna då skulle välja deras konkurrent till förmån för deras plattform i och med att man beskattas för alla de vinster som man potentiellt generera om det uppdagas för Skatteverket att spelbolag i fråga faktiskt erbjuder möjligheten till att användas sig av den svenska kronan i samband med spel på deras plattform.

 

Det kan självfallet finnas en rad andra “mindre vanligt förekommande” aspekter vilka kan komma att medföra att man riskerar att påföras en skattesats för alla de vinster som man genererar hos de utländska spelbolagen.

Ovanstående utgör dock merparten av de aspekter vilka ofta tenderar att härledas till beskattning av vinster hos de utländska spelarna. Just därför så måste du genomföra en del research innan du bestämmer dig för vilket spelbolag som du ska välja.

Även om vi gjort vårt yttersta för att säkerställa att alla de spelbolag vilka återges på denna sida uppfyller kraven för att man ska slippa beskattas för sina vinster (helt lagligt försåts) så kan vi aldrig garantera det faktum att det ej tillkommit förändringar vilka i sin tur kan mynna ut i beskattning av dina vinster.

Slutsats

När det kommer till frågan gällande när man ska betala skatt för sina vinster vid spel hos utländska spelsidor ås har bör du vid det här laget ha fått en del insyn gällande de situationer för när det hela kan komma att anammas.

Som spelare så har man ett stort ansvar för att undersöka de element vilka återges i denna guide samt göra sig införstådd med huruvida spelbolag i fråga innehar en EU-/EES-licens, om den svenska språket används samt om man erbjuder spel med den inhemska valutan.

I slutändan kan man dock aldrig vara helt säker eftersom man inte kan förväntas att spelaren ifråga ska ta sig igenom hundratals sidor där man synar texten med fokus på att identifiera delar vilka i sin tur återges på svenska.

Det kan även inte förväntas att man i rollen som spelare ska välja att initiera kontakt med kundtjänsten på en löpande basis som ett led i att testa huruvida supporten återges på den svenska språket.

Tyvärr så kommer du själv att få bära skulden om det skulle uppdagas att spelbolaget i fråga bedöms marknadsför sig till de svenska spelarna – något m som per omgående resultera i att man påförs en skattesats på 30% för alla de vinster som man genererat – eller kommer generera i framtiden!